بیانیه گام دوم انقلاب

تیین و تحلیل جز به جز بیانیه

بیانیه گام دوم چیست؟ گام دوم انقلاب تجدید مطلعی است خطاب به ملت ایران و به ویژه جوانان که به مثابه منشوری برای « دومین مرحله خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی » خواهد بود و  « فصل جدید زندگی جمهوری اسلامی » را رقم خواهد زد. این گام دوم، انقلاب را « به آرمان …

تیین و تحلیل جز به جز بیانیه ادامه »