سید عبدالنبی موسوی فرد نماینده ولی فقیه در استان خوزستان

شرح مزجی چیست؟

شرح مزجی چیست؟ شرح مزجی، نوعی از شرح است که توسط نویسنده در متن اصلی نوشته می شود و با نشانه های قراردادی بین شرح نوشته شده و متن اصلی نمایان میشود در  پرونده شرح مزجی بیانیه گام دوم، جز به جز بیانیه توسط بیانات مقام معظم رهبری تحلیل میشوند و شرح مزجیی که بر …

شرح مزجی چیست؟ ادامه »