دنبال نکنید!

اگر چنانچه چیزی را بگوئیم که به آن علم نداریم؛ مثلاً یک شایعه است – یک نفری یک حرفی را از قول یکی نقل میکند، ما هم همان را دوباره تکرار میکنیم – خب، این کمک کردن به شایعه است، این شایعه‌پردازی است؛ قول به غیر علم است. قول به غیر علم، خود قولش هم اشکال دارد،

فیلم ها

It seems we can't find what you're looking for.